Suljettua systeemiä ei ole koko maapallolla- kaivokset ja tehtaat vuotavat aina ympäristöön

Suljettu systeemi tarkoittaa fysiikassa ja termodynamiikassa luonnon tai ihmisen järjestelmää, joka ei vuorovaikuta ympäristönsä kanssa niin, että se vaihtaisi ympäristönsä kanssa ainetta. Eristetyssä systeemissä ei vaihtuisi aine, eikä energia. Fakta on, että eristettyä systeemiä ei ole kuin ainoastaan koko avaruus itse, eikä maapallon pinnalta tai koko litosfääristä ja kallioperästäkään löydy ainuttakaan täysin suljettua systeemiä. Tämä on huomattavan tärkeä asia ymmärtää ympäristötieteessä. Eli kaikki järjestelmät vuorovaikuttavat ympäristönsä kanssa ja aineet ja energia liikkuvat AINA niiden välillä. Tämä johtuu siitä, että luonnonjärjestelmät vuorovaikutavat keskenään ja ihmisen kärjestelmien kanssa ja aineet kiertävät, kaikki hajoaa ja likkuu entropian lain mukaisesti, lämpötilaerot, paine-erot, happamuuserot, väkevyyserot ym. pyrkkvät tasoittumaan, kaaos ja epäjärjestys kasvavat. Entropia on ehdoton edellytys kaikelle luonnon toiminnalle ja ihmiselle ja biosfäärille tärkeille kierroille. Ilman entropiaa ei olisi tuulta, veden ja ravinteiden kiertoa, eroosiota ja maaperää, endogeenisiä prosesseja, vuoria, jokia. Ei olisi mitään elämää ilman entropiaa. Kaiken siis kuuluukin virrata ja kiertää. Ihminen kuitenkin häiritsee näitä kiertoja, esim. tuprutttaa hiiltä ilmakehään ja tästä aiheutuu ongelmia, kuten ilmastonmuutos. Lisäksi ihminen päästää ympäristöön koko ajan aineita, jotka eivät sinne luontaisesti kuulu lainkaan. Esimerkiksi. lyijy ja uraani ovat aineita, joita luonto ei ole juuri kohdannut miljooniiin vuosiin, eikä se ole valmistautunut millään tavalla siihen, että ne nostetaan maan povesta kiertoon. Evoluutio ei ole oppinut niitä sen takia käsittelemään.

Eli koska ei ole olemassa maapallon pinnalla tai sen tuntumassa suljettua systeemiä, ei ole edes teknisesti mahdollista rakentaa tehdasta tai kaivosta, josta ei tulisi ympäristöön aineen, kuten hiukkaset, pöly, nesteet, kaasut, saasteet ja energian päästöjä, energian päästöinä ääni, valo, lämpö ja säteily. Tehdas ja kaivos, jossa käsitellään myrkkyjä, aiheuttaa aina myrkyllisiä päästöjä ympäristöön, kuten vesiin ja ilmaan. Jos joku tietty myrkky tai päästö saadaan puhdistettua, esim. katalysaattorin avulla lähestulkoon kokonaan, niin tämä myrkky ja päästö on joka tapauksessa talteenotettunakin loppusijoitettava jonnekkin. Vesi, ilma, maa-ainekset, kaikki ovat jatkuvassa liikkeessä ja kierrossa, aineet ja energia liikkuvat niiden mukana. Luonnon eri kehien, hydrosfääri, atmosfääri, litosfääri ja biosfääri välillä on jatkuva alkuaineiden ja yhdisteiden, erityisesti veden, kierto. Varsinkin veteen liuenneena liikkuu valtavat määrät päästöjä ja myrkkyjä. Vesi kulkee jopa lujan kallioperän läpi sen huokosia pitkin. Tästä luonnon omana kauniina esimerkkinä ovat tippukiviluolat. Ilmakehässä hiukkaset, päästöt ja aerosolit tai radioktiivinen laskeuma liikkuvat nopeasti kauas tuulten mukana. Kaikki virtaa. Kaivos, voimalaitos tai tehdas siis aina saastuttaa. Sellaista saumausta tai teknologiaa ei ole olemassa, joka pysäyttäisi kaikki myrkyt ja päästöt. Toki toiset kaivokset päästävät ympäristöön enemmän myrkkyä, esim. uraanikaivos, ja esim. maakaasuvoimalan päästöt ovat öljy- ja hiilivoimalaa pienemmät. Eniten vaikuttaa, mitä myrkyllisiä aineita ja kuinka suuria määriä niitä käytetään, kaivetaan ja prosessoidaan.

Esimerkiksi uraanikaivos vuotaa aina ympäristöön radioaktiivista uraania ja myrkyllisiä raskasmetalleja ilmaan, veteen ja maaperään. Uraanista lähtee elämälle vaarallista, DNA:ta ionisaation kautta tuhoavaa gamma-, alfa- ja betasäteilyä, jotka aiheuttavat mutaatioita ja esim. syöpää ja syntymättömille lapsille epämuodostumia. Beta- ja alfahiukkaset kulkeutuvat erittäin helposti kaivoksilta ilman ja veden välityksellä ja lähialueiden ihmisen niitä hengittäessä ja juodessa he usein sairastuvat vakavasti. Uraania kaivetraessa rikastettaessa nostetaan maanpinnalle suuria määriä uraanioksideja eli käytännössä uraanikiveä (malmia). Tätä päätyy sivukiveen, jäteliemiin, bioliuotusaltaiden sakkaan ja veteen, pölynä ilmaan ym. Kaivos monella tapaa vuotaa näitä veden kierron ja tuulten mukana ympäristöön. Uraanikaivoksilla on aina suuri myrkyllinen jäteliemiallas ja radioaktiivinen ja myrkyllinen sivukivikaatopaikka. Uraanikaivokset ovat käytön päätyttyä ongelmajätealueita, jotka pitää eristää paksulla bentoniittikiviaineskerroksella tuhansiksi vuosiksi ja aidata piikkilanka-aidoin estääkseen ihmisiä ja eläimiä pääsemästä alueelle. Kuten sanoin ei ole olemassa maapallolla suljettua systeemiä, joten nämäkin entiset kaivokset vuotavat radioaktiivista uraania ja raskasmetalleja ympäristöön joutuessaan kosketuksiin esim. sade- tai pohjaveden kanssa. Entisten kaivosten lähellä syövät ja lasten epämuodostumat ovat yleisiä vuosikymmeniä kaivosten sulkemisestakin. Näin esim. Intian Jadugorassa ja navajointiaanien mailla New Mexicossa. Usein kaivoksista kärsivät juuri köyhät maaseudun ja etenkin Globaalin etelän ihmiset ja alkuperäiskansat.

Jotkut kuvittelevat, että kaivosten, esim. Terrafamen uraanipäästöt vähenisivät, jos uraani otettaisiin talteen. Tämä on vale. Uraanin talteenotossa, rikastamisessa ja kaikissa uraania käsittelevän kaivoksen prosesseissa syntyy suuria pistemäisiä uraanioksidin lähteitä, joista uraania pääsee suuria määriä ilmaan ja veteen. Kaivos vuotaa aina, jäteliemestä päätyy ja sivukivestä liukenee myös aina uraania ympäristöön. Uraanin talteenotto siis vain lisää päästöjä ja ympäristöhaittoja.

Hiilikaivokselta puolestaan vapautuu aina raskasmetalleja ja öljylähteiltä elämälle sellaisenaan myrkyllistä öljyä, jotka päätyvät esim. pohjavesiin. Ihmiset sairastuvat syöpiin ja muihin vakaviin sairauksiin. Öljykentillä myös poltetaan epäpuhdasta maakaasua, mistä vapautuu ilmaan myrkkyjä ja hengityselinsairauksia aiheuttavia hiukkasia. Esim. Royal Dutch Shell on öljykentillään Nigeriassa pilannut miljoonien ihmisten elinympäristön ja aiheuttanut astmaa, keuhkoahtaumaa, keuhkosyöpää ja muita vakavia sairauksia. Ystäväni oli kerran laivalla Nigeriassa ja lähellä oli öljykenttä, yhtäkkiä kaikki peittyi paksuun sankkaan savuun. Kun ystäväni niisti paperiin, hänen nenästään tuli mustaa hiiltä. Tämä pilaa joka päivä miljoonien ihmisten elinympäristöä ympäri maailman. Usein nykyään puhutaan vain hiilipäästöistä, mutta itse fossiilisten polttoaineiden hankkimiseen liittyvä kaivostoiminta, hiilikaivokset ja öljyn ja maakaasun poraus ovat ympäristöhaitoiltaan suuria, pilaavat ihmisten elinympäristön ja tuhoavat ekosysteemeitä.

Samoin kuin kaivokset, myös tehtaat ja voimalaitokset vuotavat aina myrkkyjä ja päästöjä ympäristöön ellei kyse ole huipputeknologisesta uusiutuvasta energiasta, kuten tuuli- ja aurinkovoimasta, jotka eivät ole ydinvoimalan tai fossiilisia polttavan voimalan kaltaisia aineita hyödyntäviä systeemeitä. Mitä enemmän ja mitä vaarallisempia aineita käytetään, sitä huonompi ympäristölle. Hiili- ja öljyvoimalat paitsi tuhoavat ilmaston myös aiheuttavat tappavia ilmansaasteita, pahimpina hiukkaset. Kuitenkin myös ydinvoimalat päästävät ympäristöönsä vaarallisia betahiukkasia ja jonkin verran gammasäteilyä. Ydinvoimalan kattila ei ole suljettu systeemi, josta mitään ei vuotaisi ulos. Ydinvoimalan jäähdyttämiseen käytettävät lauhdevedet myös sisältävät valtavat määrät lämpöä ja myös radioaktiivisuutta, mikä johtaa kalojen kuolemaan, elävältä kiehumiseen sekä epämuodostumiin. Ydinvoimalat kulutta at myös paljon vettä ilmaan haihtumusen seurauksena, mikä paikoin aiheuttaa suurta vesipulaa. Hyvin usein vesi niihin ei tule nimittäin merestä, vaan joesta tai järvestä. Paljon turhaan hehkutettu fuusiovoima on myös ongelmallinen, se vuotaa ympäristöön betasäteilyä, onnettomuusriski on sama kuin fissiovoimaloissa, lauhdevesien ongelmat ovat myös samat. Lisäksi vetyä käyttävä fuusiovoimala vetyä heliumksi muuttaessaan kuluttaa suunnattomia määriä vettä, joka ei palaudu takaisin vedeksi. Fuusiovoimalan reaktori täyttyy aikaa myöten alfa- ja betahiukkasista, ja on vaarallista ongelmajätettä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: