Home


       TERVETULOA ecoBLOGIIN – WELCOME TO ecoBLOG

Tämä on blogi ympäristötieteestä, kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, metsäkadosta ja muista ympäristönmuutoksista sekä reilusta taloudesta, sosiaalisista muutoksista, konflikteista ja hyvästä yhteiskunnasta. Kirjoittaja on ympäristötieteilijä Daniel Elkama     

”Be the change you want to see in the world”

Gandhi

Now articles also in English. This blog is about environmental science, sustainability, climate change, deforestation and other environmental changes and also about fair economics, social changes and good society. The writer is environmental scientist Daniel Elkama

Ympäristötiede tutkii ja pyrkii estämään ja korjaamaan haitallisia ympäristömuutoksia. Planeetan rajat ovat monilla indikaattoreilla ylittyneet; biodiversiteetti hupenee ennenäkemätöntä tahtia ja ilmastonmuutos uhkaa luonnon ja ihmiskunnan olemassaolon perusedellytyksiä. Liian intensiivinen maankäyttö tuhoaa elinympäristöjä ja saasteet pilaavat maa- ja vesiekosysteemejä. Kuvan malli on ruotsalaisten ympäristötieteilijöiden kehittämä ja se kuvaa planetaarisia rajoja 9 eri indikaattorilla, jotka kattavat suurimman osan maailman ympäristöongelmista. Vaikka rajat on osin ylitetty, vielä on toivoa rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti kestävä maailma.

Käsite ”kestävyys” kattaa sekä ekologisen ympäristön, että ihmisyhteiskunnan. YK asetti vuonna 2015 yhteensä 17 kestävän kehityksen Agenda 2030-tavoitetta, jotka ovat toteutuessaan tie parempaan maailmaan. Nämä 17 tavoitetta kattavat kaikki kestävyyden osa-alueet ja ne olisi tarkoitus saavuttaa 2030-lukuun mennessä. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, kuten ”ei köyhyyttä” ja ”puhdas vesi ja sanitaatio kaikille”. Tavoitteet toteutuessaan turvaisivat hyvinvoivan, oikeudenmukaisen, vapaan, tasa-arvoisen ja vauraan yhteiskunnan sekä puhtaan, terveellisen ja ekologisesti kestävän ympäristön.

UUSIMMAT BLOGIKIRJOITUKSENI:

Kapitalismin juuret ja reilu talous – reilussa pelissä kaikki voittavat

Bhopal, Intia 3.12.1984, Union Carbiden, jonka omistaja on yhdysvaltalainen yritysjätti Dow Chemicals, hyönteismyrkkytehtaalta pääsee lyhyessä ajassa valtavat määrät myrkyllistä metyylisosyanaattia ilmaan ja vesistöihin. 3500 ihmistä kuolee hirvittäviin myrkytysoireisiin, kymmeniä tuhansia vammautuu, myöhemmin vielä 50 000 paikallista kuolee metyyliisosyanaatin aiheuttamiin sairauksiin. Yhä edelleen ihmisiä sairastuu. Noin 570 000 ihmistä on sairastunut vuosien kuluessa onnettomuuden takia esimerkiksi…

Read more/Lue lisää

Naali kuuluu taas Suomen lajistoon – luonnonsuojelun onnistumiset luovat toivoa

Naali, joskus nimeltään myös napakettu, on pienehkö harmaa tuuheaturkkinen koiraeläin, joka elää tuntureilla ja tundralla metsärajan yläpuolella. Talvella sen turkki on kokonaan valkoinen. Naali saalistaa sopuleita ja muita jyrsijöitä. Tällä viikolla tuli ilouutinen: naali on ensi kertaa 25 vuoteen pesinyt onnistuneesti ja saanut 3 pentua Suomessa. Tämä on upea uutinen, naali on Suomessa äärimmäisen uhanalainen…

Read more/Lue lisää

Äärimmäinen sää on jo arkea – meidän on kasvatettava yhteiskunnan resilienssiä ja kapasiteettia

Ilmaston lämpeneminen perustuu siihen, että hiilidioksidi ym. kasvihuonekaasut molekyylitasolla absorboivat eli imevät auringon lämpöä. Molekyylin avaruudellisesta muodosta johtuen auringon säteilyenergia muodostaa atomien välille potentiaalienergiaa niiden loitontuessa toisistansa. Tämä vapautuu liike-energiana ja atomien ja molekyylien liike on lämpöä. Jos laitamme kahteen koepulloon kaasua, toiseen hiilidioksidia ja toiseen ilmaa ja lämmitämme niitä samalla teholla, se pullo missä…

Read more/Lue lisää

Ilmastonmuutos tänään ja polku äärimmäisestä katastrofista kestävään tasapainoon

Tähän sitä lopulta tultiin ihmiskunnan ahneuden takia: Ystäväpariskunta Intiassa kertoi, että siellä ei ole ollut monsuunia kolmeen vuoteen ja puolet palmun lehdistä on kellastuneet ja kuolleet. Kaveri Italiassa sanoo, että paikalliset ihmiset ei mene siellä ulos ollenkaan tukalien helteiden takia. Euroopassa sen isoin joki Tonava on melkein kuivunut, Ranskan isoin joki Loire ja Italian suurin…

Read more/Lue lisää

Tuuli- ja aurinkovoima + vetyteknologia riittävät tuottamaan kaiken energian globaalisti

Tiesitkö Suomessa tuotetaan jo enemmän tuulisähköä kuin on koko Helsingin (670 000 asukasta) vuotuinen sähköntarve, yli 8 TWh, mikä vastaa 10 % Suomen kokonaissähköntuotannosta? Tai, että aurinkosähköä tuotetaan maailmassa yli 600 GW teholla, mikä vastaa 600 Loviisan ydinvoimalaa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) sekä 14 muun yliopiston tutkimusryhmä julkaisi tällä viikolla tutkimuksen, jonka mukaan kaikki energia…

Read more/Lue lisää

Lentäminen ja ympäristö – kohtuulentäminen ei ole ympäristörikos

Lentäminen, mukaanlukien kaikki henkilö- ja tavaraliikenne sekä lentokenttäinfra) aiheuttaa globaalisti noin 2,5% hiilidioksidipäästöistä. Liikenne aiheuttaa kokonaisuudessaan 24-27% maailman kasvihuonekaasupäästöistä (Our World in Data; EPA). Tästä 3/4 on tieliikenteen osuus. Eli autoliikenne aiheuttaa noin 20% globaaleista ilmastopäästöistä, Suomessa ja Yhdysvalloissa 22-27% kuluttajan hiilijalanjäljestä johtuu autoilusta. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10 t CO2/vuodessa ja tästä autoilun…

Read more/Lue lisää

Systeemiajattelu ympäristötieteissä – luonnossa mikään ei ole irrallaan

Systeemiajattelussa on kyse suhteista, siitä miten osat vaikuttavat yhdessä kokonaisuuteen ja kehityskulkuihin, muutoksiin ja ongelmiin. Näitä analysoimalla löydämme ratkaisuja. Ihminen haluaa usein pelkistää asioita, mutta todellisuudessa luonto on hyvin kompleksinen. Systeemiajattelu on ympäristötieteessä erittäin tärkeää. Ensinnäkin luonnon systeemit ovat hyvin monimutkaiset vuorovaikutussuhteiltaan. On lukuisia vuorovaikutustapoja, takaisinkytkentöjä ja yllättäviäkin yhteyksiä. Luonnossa kaikki on liikkeessä, kaikki kiertää.…

Read more/Lue lisää

Metaanijääklatraatit ja ilmasto, valtamerten ruutitynnyri

Ilmastonmuutokseen liittyen on useita takaisinkytkentöjä, jotka voivat joko hidastaa tai kiihdyttää globaalia ilmaston lämpenemistä. Ilmastonmuutos vaikuttaa näihin ja ne puolestaan takaisin ilmastonmuutokseen. Tällaisia on esim. maapallon albedo eli erityisesti lumen ja jään heijastuskyky, joka viilentää maata heijastamalla auringon säteilyä pois. Lämpeneminen vähentää albedoa ja tämä kiihdyttää lämpenemistä. Muita ovat vesihöyryn määrä ilmakehässä, pilvisyys, ikiroudan sulamisessa…

Read more/Lue lisää

Suljettua systeemiä ei ole koko maapallolla- kaivokset ja tehtaat vuotavat aina ympäristöön

Suljettu systeemi tarkoittaa fysiikassa ja termodynamiikassa luonnon tai ihmisen järjestelmää, joka ei vuorovaikuta ympäristönsä kanssa niin, että se vaihtaisi ympäristönsä kanssa ainetta. Eristetyssä systeemissä ei vaihtuisi aine, eikä energia. Fakta on, että eristettyä systeemiä ei ole kuin ainoastaan koko avaruus itse, eikä maapallon pinnalta tai koko litosfääristä ja kallioperästäkään löydy ainuttakaan täysin suljettua systeemiä. Tämä…

Read more/Lue lisää

Science, economy, consumption and environmental degredation

The development of natural science is the basis for new innovations and the development of technology. The development of technology is basis for economical growth, energy consumption and population growth. The biggest single factor in economical growth is the development of techonology. All of these, economical growth, energy cosumption, population growth and the development of…

Read more/Lue lisää

Tieteen kehitys, talous, kulutus ja ympäristötuhot

Luonnontieteen kehitys on perustana uusille innovaatioille ja teknologian kehitykselle. Teknologian kehitys on puolestaan perustana talouskasvulle, energiankulutukselle ja väestönkasvulle. Suurin yksittäinen tekijä talouskasvussa on teknologian kehitys. Nämä kaikki eli talouskasvu, energiankulutus, väestönkasvu ja tieteen kehitys ovat toisiinsa suoraan verrannollisia ja voimistavat toisiaan. Luonnontiede siis käytännössä luo talouskasvun ja sen myötä kasvava energiankulutus, ruuantuotanto, lääketiede ym. ovat…

Read more/Lue lisää

Nuclear energy is not green

I want to tell you the filthy truth about nuclear energy. It is totally bad, unsustainable and unethical and it is not any solution to climate crisis as some people try to tell. Nuclear energy has a share of 2,5% of global energy production and it is not possible to increase that because there are…

Read more/Lue lisää

Musta ei ole valkoista eikä maakaasu ja ydinvoima vihreää- EU:n historiallisen huonosta päätöksestä

EU teki historiallisen huonon ja vastuuttoman päätöksen julistamalla maakaasun ja ydinvoiman vihreäksi energiaksi. Molemmat ovat täysin kestämättömiä energiantuotantomuotoja. Yritykset voivat saada EU:ssa maakaasulle ja ydinvoimalle vihreän leiman ja hyödyntää tätä markkinoinnissaan (valehtelemalla propagandalla). Tämä on surullinen esimerkki viherpesusta. Se, että jotain asiaa sanotaan vihreäksi ei tee siitä vihreää. Kyseessä on kansalle ja kuluttajille valehtelu, yleensä…

Read more/Lue lisää